DIŞ PAYDAŞ ANKETİ
 
 
 Anket Ölçekleri:   
0: Fikrim Yok       1: Çok Az       2: Az       3: Orta       4: İyi       5: Çok İyi      
 
 
Kurumunun/Kuruluşunun Adı
 
Birimi ve Unvanı
 
Adı-Soyadı (isteğe bağlı)
 
Telefon No (isteğe bağlı)
 
E-posta (isteğe bağlı)
 
 
1. Üniversitemizde ilişkide olduğunuz birim veya birimlerle ilgili memnuniyet derecenizi belirtiniz.
No Soru
Fikrim YokÇok AzAzOrtaİyiÇok İyi
1 Rektörlük
2 Fakülteler
3 Enstitüler
4 Yüksekokullar
5 Personel Daire Başkanlığı
6 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
8 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
9 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
10 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
11 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
12 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
13 Hukuk Müşavirliği
14 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
15 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


2. Üniversitemizin temel değerleri hakkındaki görüşünüzü aşağıdaki boyutlara göre değerlerdiniz.
No Soru
Fikrim YokÇok AzAzOrtaİyiÇok İyi
16 Cumhuriyetin temel ilkelerine uygunluk
17 Güvenirlilik
18 Eğitim kalitesi
19 Bilimsel özerklik
20 Sosyal sorumluluk
21 Tarafsızlık ve şeffaflık
22 Kendini yenileme
23 Ürün ve hizmet kalitesi
24 Paydaşlarla işbirliği


3. Üniversitemizin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin memnuniyet derecenizi belirtiniz.
No Soru
Fikrim YokÇok AzAzOrtaİyiÇok İyi
25 Eğitim öğretim
26 Araştırma geliştirme
27 Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler
28 Çevrecilik
29 Katılımcılık
30 Danışmanlık hizmeti
31 Toplumsal yaşama katkı
32 Etik değerlere bağlılık
33 Beklentilere uygunluk
34 Ürün ve hizmet kalitesi
35 Güvenilirlik
36 Paydaşlarla işbirliği
37 İletişim
38 Yenilikçilik
39 Tarafsızlık
40 Şeffaflık


4. Kurum personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. (Akademik Personel)
No Soru
Fikrim YokÇok AzAzOrtaİyiÇok İyi
41 İletişim
42 Yeterli bilgilendirme
43 Görev ve sorumluluk bilinci
44 Sonuç alma


4. Kurum personelimizin yaklaşımından memnuniyet düzeyinizi belirtiniz. (İdari Personel)
No Soru
Fikrim YokÇok AzAzOrtaİyiÇok İyi
45 İletişim
46 Yeterli bilgilendirme
47 Görev ve sorumluluk bilinci
48 Sonuç alma


5. Kurum / kuruluşunuz ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi arasında yürütülen ortak çalışmaların, iş birliğinin veya koordinasyonunun ne kadar etkili ve verimli olduğunu düşünüyorsunuz?


6. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’’nin hedefleri sizce neler olmalıdır? (Öncelik sırasına göre)  
 
   


7. Üniversitemizin sizce güçlü yönleri nelerdir?  
 
   


8. Bölgenin üniversitemizin gelişimine yönelik sunduğu fırsatlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına göre)  
 
   


9. Bölgemizde üniversitemizin gelişimini tehdit eden unsurlar sizce nelerdir? (Öncelik sırasına göre)  
 
   


10. Üniversitemizin gelişmeye açık yönleri sizce nelerdir?  
 
   


11. Önemli olduğunu düşündüğünüz ve eklemek istediğiniz diğer hususları lütfen belirtiniz.  
 
 
Kaydet
   
Katkılarınız için teşekkürler.